Prostorová informatika I

Geografické informační systémy

Technologie geografického informačního systému (GIS) a možnosti jejího využití v procesu pořizování a zpracování územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace. Seznámení se základy technologie
GIS nezbytnými pro metodickou přípravu analýzy. Vypracování vlastní analýzy zadaného území v GIS technologii. Poznatky a výstupy nabyté v tomto předmětu jsou přímo využitelné pro ateliér AT-U, paralelní studium UP II a navazující UP III.

Související předměty

521PRI2, 521PRI2K Prostorová informatika II

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.