Lidé

Ing. Pavel Krupík

Koordinátor modulu Development, Odborný asistent

Od 09/2023 koordinátor modulu development - odborný asistent specialista na problematiku developmentu staveb na Ústavu nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT. V současné době rovněž student doktorského studia na Katedře ekonomiky a řízení ve stavebnictví na Fakultě stavební ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout