Dendrologie III

Náplní je poznání základních dřevin v bezlistém stavu. Dále seznámení s běžně rozšířenými introdukovanými dřevinami a méně rozšířenými domácími dřevinami, jejich vlastnostmi a použití v součinnosti s architekturou a krajinou. Cílem předmětu je poznání probíraných dřevin, jejich biologických, ekologických, kompozičních a dalších vlastností, jejich využitelnost v kompozici, technických znalostí i pochopení souvislostí mezi aspekty návrh, výsadbou a následnou péčí o zeleň. Velká část výuky bude probíhat formou terénních vycházek, na kterých bude prezentován probraný sortiment dřevin. Zakončení bude poznáním dřevin včetně použití.

Související předměty

520DEN1, 520DEN1N Dendrologie I
519DEN2, 520DEN2K Dendrologie II

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.