S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Dendrologie III

Předpokládá se návaznost na předmět Dendrologie I a II. Náplní je poznání základních dřevin v bezlistém stavu. Dále seznámení s běžně rozšířenými introdukovanými dřevinami a méně rozšířenými domácími dřevinami, jejich vlastnostmi a použití v součinnosti s architekturou a krajinou. Cílem předmětu je poznání probíraných dřevin, jejich biologických, ekologických, kompozičních a dalších vlastností, jejich využitelnost v kompozici, technických znalostí i pochopení souvislostí mezi aspekty návrh, výsadbou a následnou péčí o zeleň. Velká část výuky bude probíhat formou terénních vycházek, na kterých bude prezentován probraný sortiment dřevin. Zakončení bude poznáním dřevin včetně použití.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková