Statika a nosné konstrukce IV

Přednášky

Kovové konstrukce (1. - 8. týden):

- Základní vlastnosti a druhy ocelí, zkoušky vlastností, polotovary, výroba a spojování prvků

- Koncepce navrhování kovových konstrukcí, výpočet prvků (prostá pevnost, stabilitní problémy)

- Ochrana proti ohni a korozi

- Spřažené konstrukce

- Tenkostěnné konstrukce

- Konstrukce z hliníkových slitin

- Dispoziční řešení konstrukcí, prostorová tuhost

- Patrové skelety - uspořádání, statická funkce, detailní řešení

- Halové objekty

- Zvláštní konstrukce (sila, stožáry, mosty atd.)

Dřevěné konstrukce (9. - 12. týden)

- Stavební dřevo, hmoty na bázi dřeva

- Navrhování prvků a spojů

- Konstrukce rovinné, prostorové, krovy

Konstrukce z plastických hmot (13. týden)

- Druhy, výroba, příklady konstrukčního řešení,

- Konstrukce tuhé, stanové, pneumatické.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.