Statika a nosné konstrukce IV

Literatura:

Lorenz: Nosné konstrukce II - Kovové a dřevěné konstrukce, ES ČVUT

Procházka a kol.: Prvky kovových konstrukcí, SNTL 1972

Lederer a kol.: Ocelové konstrukce pozemních staveb, SNTL 1971

Marek a kol.: Kovové konstrukce pozemních staveb, SNTL 1985

Dudko a kol.: Drevené konštrukcie ALFA 1976

Hujňák, J,: Dřevěné stavební konstrukce a dílce, SNTL 1986

 

Technické normy:

ČSN EN 1993-1-1 ed.2 (73 1401) Eurokód 3:Navrhování ocelových konstrukcí –

Část 1-1 Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1991-1-1 (73 1501) Eurokód 9:Navrhování hliníkových konstrukcí –

Část 1-1 Obecná pravidla konstrukce

ČSN EN 1995-1-1 ed.2 (73 1701) Eurokód 5:Navrhování dřevěných konstrukcí –

Část 1-1 Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.