Statika a nosné konstrukce IV

Kovové konstrukce, dřevěné konstrukce, konstrukce z plastických hmot.

Obsahem je základní přehled o vlastnostech konstrukčních materiálů (ocel, hliníkové slitiny, dřevo a hmoty na bázi dřeva, plastické hmoty), metodika navrhování konstrukcí z nich zhotovených, včetně způsobů spojování prvků, přehled typů a statického působení nízkopodlažních, výškových, halových a zvláštních objektů, jejich nosné prostorové uspořádání a problematika jejich prostorové tuhosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.