Dějiny a teorie architektury II

Povinná literatura

  • Kalina, P.: Dějiny středověké architektury.

Doporučená literatura

  • Kalina, P.: Praha 1310 – 1419.
  • Kalina, P.: Benedikt Ried.
  • P. Kováč: Katedrála v Remeši: Chrám pro korunovace francouzských králů
  • Dulla, M. (ed.) a kol.: Kapitoly z historie bydlení.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.