Dějiny a teorie architektury II

Předmět je věnován architektuře evropského středověku od pozdní antiky až po začátek 16. století, tedy více než jednoho tisíciletí, a to se zaměřením na střední Evropu a země někdejší Koruny české. Zvláštní pozornost je věnována obdobím a architektům, kteří výrazně ovlivnili podobu našeho kulturního dědictví. Studenti by měli získat schopnost porozumět této významné kapitole našich dějin architektury, jak pokud jde o formální jazyk architektury a používané historické konstrukce (stěnový × skeletový systém), tak pokud jde o její společenský kontext (technologicky vyspělá architektura v rámci agrární společnosti). Získané znalosti jim umožní lépe se orientovat při práci na projektech zaměřených na renovace historických objektů i při zásazích do historického prostředí měst a vesnic. Témata probíraná v rámci přednášek jsou dále prohlubována v rámci povinných cvičení, ve kterých mají studenti mj. možnost podílet se na vytváření slovníkových hesel na wikipedii v rámci dlouhodobého projektu Studenti píší wiki.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.