Dějiny a teorie architektury II

  • písemná zkouška
  • zápočtový test

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.