Dějiny a teorie architektury IV

▪ Kenneth Frampton, Moderní architektura. Kritické dějiny, Praha 2004.
▪ Pavel Vlček, Dějiny architektury (neo)klasicismu a 19. století (skripta ČVUT),  Praha 2009.
▪ Petr Vorlík, Dějiny architektury dvacátého století (skripta ČVUT), Praha 2010.
▪ Oldřich Ševčík, Programy a prohlášení architektů XX. století (skripta ČVUT), Praha 1999.
▪ Lukáš Beran, K počátkům železobetonové architektury (interní studijní materiál), Praha 2021.
▪ Petr Vorlík (ed.), Le Corbusier +, Praha 2023.
▪ Peter Gössel – Gabriele Leuthäuser, Architektura 20. století, Praha 2006.
▪ Dennis Sharp, Twentieth Century Architecture. A visual history, London 1991.
▪ http://dejiny.fa.cvut.cz

▪ Rostislav Švácha – Marie Platovská (eds.), Dějiny českého výtvarného umění, Praha 1998, Díl IV–1 (s. 127–191, 329–370), Díl IV–2 (s. 11–60, 389–414, 427–449).
▪ Lenka Popelová – Vladimír Šlapeta – Petr Vorlík (eds.), Stavby století Čech, Moravy a Slezska 1918–2018, Praha 2018.
▪ Matúš Dulla (ed.) et al., Kapitoly z historie bydlení, Praha 2014.
▪ Petr Vorlík, Český mrakodrap, Praha 2015.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.