Dějiny a teorie architektury IV

Zkouškové období 27. 5. – 28. 6. Zkouška proběhne formou testu v moodle. Test obsahuje 19 otázek dle níže uvedené struktury. Na vyplnění bude 19 minut. Výsledek se dozvíte okamžitě.
▪ skupina – reprezentanti
▪ skupina – východiska a cíle
▪ teorie – nové koncepty
▪ teorie – klíčová kniha nebo stať
▪ autor – citát
▪ autor – charakteristika jeho díla
▪ autor – co postavil nebo kdo je autorem
▪ letopočet – významná událost
▪ plán – půdorys stavby
▪ plán – řez stavbou
▪ plán – osídlení
▪ ilustrace – činžák
▪ fotografie – stavba 19. století
▪ fotografie – stavba první poloviny 20. století
▪ fotografie – česká stavba
▪ fotografie – detail stavby
▪ fotografie – interiér
▪ fotografie – užité umění
▪ fotografie – stavbu přiřadit ke stylu nebo fenoménu
Každá otázka má přibližně 10–20 variant, ze kterých test náhodně vybírá jednu; na každou otázku je pouze jedna správná odpověď; za špatnou odpověď se body nestrhávají.
Hodnocení: A = 19 a 18 správných odpovědí; B = 17 a 16; C = 15 a 14; D = 13 a 12; E = 11 a 10; F = 9 a méně správných odpovědí.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.