Dějiny a teorie architektury IV

OSVÍCENSTVÍ A PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE, 18. A 19. STOLETÍ

■ 21. 2. 2024 – KLASICISMUS, ROMANTISMUS, NEOSTYLY – MR

▪ klasicismus a romantismus – Gabriel, Souflot, Blondel, Boullé, Ledoux, Durand, Chalgrin, Fourier, Kent, Walpole, Chambers, Hagley, Lyttelton, Adam, Nash, Smirke, Jefferson, Rossi, Thomon, Gibs, Pugin, Barry, Klenze, Gärtner, Langhans, Schinkel, Haffenecker, Gentz, Fischer, Hartmuth, Schuricht, Koch, Joendl, Nobile
▪ neostyly, historismus, eklektismus, památkový purismus – Viollet-le-Duc, Garnier, Mengoni, Semper, , Siccardsburg a Nüll, Hansen, Schmidt, Riedel, Ferstel, Ullman, Zítek, Schulz, Mocker, Barvitius, Hlávka, Wiehl, Ohman, Münzberger Prášil, Balšánek a Polívka

■ 28. 2. 2024 – INŽENÝRSTVÍ A OPOJENÍ NOVÝMI MOŽNOSTMI – PV
▪ výrobní budovy a skelet, univerzalita, segregace, osvětlení, výraz, globalizace – Strut, Séquin-Bronner, Saulnier, Greene, Ast & Co.
▪ mosty obloukové, zavěšené, komorové, příhradové – Pritschard a Wilkinson a Darby, Cessart a Dillon, Finlay, Brunel, Roebling, Eiffel, Baker a Fowler
▪ skleníky, univerzální výstavy, umělá krajina – Burton a Turner, Paxton, Voit, Dutert a Contamin, Eiffel, Münzberger, Prášil
▪ jiné typologie, protipožár, rozpon, dekorace, předvýroba – Barlow, Ordish a Scott, Cluysenar, Mengoni, Labrouste, Boileau, Klenze, Garnier, Zítek, Schinkel, Badger, Eiffel
▪ (železo)beton – Smeaton, Vicat, Coignet, Monier, Hennebique

■ 6. 3. 2024 – NÁJEMNÍ DŮM – MR
▪ dispozice, konstrukce, výraz

■ 13. 3. 2024 – PRŮMYSLOVÉ A ZAHRADNÍ MĚSTO – PV
▪ Chicagská škola, mrakodrap – Jenney, Sullivan a Adler, Burnham a Root, Gilbert
▪ velkoměsto, infrastruktura a (sociální) politika – New York, Paříž, Barcelona, Vídeň
▪ sociální utopie, dělnické kolonie – Fourier, Bentham, Buckingham, Ledoux, Owen, Godin
▪ zahradní město, Arts & Crafts – Howard, Unwin a Parker, Sorio y Mata, Ruskin, Morris, Webb, Voysey

PŘELOM STOLETÍ, ZÁRODKY MODERNÍ ARCHITEKTURY

■ 20. 3. 2024 – OD SECESE K MODERNĚ – PV
▪ art nouveau – Horta, Guimard, Velde
▪ modern style – Mackintosh
▪ Wiener Secession, Jugendstil – Wagner, Olbrich, Hoffmann a Wienner Werkstätte
Gaudí

■ 27. 3. 2024 – SYNTÉZA TECHNIKY, ŘEMESLA A UMĚNÍ – PV
▪ železobeton, velké rozpony a cesta k syntetickému pojetí – Trucco, Berg, Bauersfeld a Dischinger, Freyssinet, Maillart, Torroja
▪ železobeton, sociální reforma, typologické rozkročení a proměna výrazu – T. Garnier, Baudot, Perret
▪ ve službách průmyslu – A. Kahn, Behrens, Berlage
▪ mezi průmyslem, řemeslem a uměním – Muthesius a Deutscher Werkbund

■ 3. 4. 2024 – LOOS A WRIGHT – PV
▪ moderní (neformální) životní styl a reforma, úsporný exteriér a útulný interiér, raumplan a dramaturgie – Loos
▪ prérijní dům, plynoucí prostor, spojitost a prostorová struktura, nový urbanismus, příroda – Wright

MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA

■ 10. 4. 2024 – VYPJATÁ DOBA ŽÁDÁ VYPJATÉ PROJEVY – PV

▪ německý expresionismus – Taut, Mendelsohn, Poelzig, Höger, Kreis
▪ amsterdamská škola – Wendingen, Mey, De Klerk, Kramer
▪ italský futurismus – Elia, Nuove Tendenze, Chiattone
▪ antroposofické hnutí – Steiner

■ 17. 4. 2024 – AVANTGARDY – PV
▪ De Stijl – Doesburg, Rietveld, Hoff, Oud
▪ Bauhaus a spřízněný okruh tvůrců – Gropius, Breuer, Mies

■ 24. 4. 2024 – LE CORBUSIER – PV
▪ geniální syntetik a tvůrce étosu – Le Corbusier

■ ČTVRTEK 2. 5. 2024 – ARCHITEKTURA A IDEOLOGIE – PV
▪ ruská avantgarda – Tatlin, El Lisickij, Melnikov, Ginsburg, Vesninové, Golosov, Barchin, Serafimov, Miljutin
▪ nová věcnost – Meyer, Brinkman, Vlugt, Stam, Duiker, Bijvoet, Fuller, Prouvé, Junkers
▪ prefabrikace, sídliště, sdílená vize – May, Lihotzská, CIAM
▪ italský fašismus a racionalismus za vlády Musoliniho – Lingeri, Novecento, Muzio, Gruppo Sette, MIAR, Libera, Terragni, Piacentini
▪ německý neoklasicismus třicátých let za Hitlera, heimatstil – Rimpl, Bonatz, Kreis, Klotz, Troost, Speer
▪ socialistický realismus za Stalina – Jofan, Fomin, Ščuko, Ščusev, Žoltovskij, Rudnev, Gelfrajch

■ 15. 5. 2024 – ČESKÁ ARCHITEKTURA NA CESTĚ K MODERNISMU – PV
▪ secese a moderna – Balšánek a Polívka, Kotěra, Novotný, Gočár
▪ kubismus a rondokubismus – Janák, Gočár, Chochol, Kroha
▪ magický realismus, purismus – puristická čtyřka, Feuerstein, Kroha
▪ městské polyfunkční, administrativní a obchodní paláce – Havel, Krejcar, Karfík, Kysela, Starý, Hrubý a Kitrich, Tyl, Kříž a Benš, Havlíček a Honzík
▪ mezi modernou a tradicí – Gillar, Wiesner, Fuchs, Fragner, Fanta, Gillar versus Engel, Hybšman, Roith, Plečnik, Lehmann, Kühne, Bauer
▪ bydlení – Teige, Levá fronta, PAS, Havlíček, Podzemný, Rosenberg, zahradní města
▪ průmyslové město, infrastruktura a péče – Zlín, čistírna, vodárna, plynárna, spalovna, el. energie, doprava, telekomunikace, školství, zdravotnictví, úřady
▪ výstavy – Paříž 1925, Paříž 1937, Brno a Nový dům, Osada Baba

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.