Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Dějiny a teorie architektury IV

OSVÍCENSTVÍ A PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE, 18. A 19. STOLETÍ

■ 22. 2. 2023 – INŽENÝRSTVÍ A OPOJENÍ NOVÝMI MOŽNOSTMI – PV
▪ výrobní budovy a skelet, univerzalita, segregace, osvětlení, výraz, globalizace – Strut, Greene, Saulnier
▪ mosty obloukové, zavěšené, komorové, příhradové – Pritschard a Wilkinson, Cessart a Dillon, Finlay, Brunel, Roebling, Baker a Fowler, Eiffel
▪ skleníky, univerzální výstavy, umělá krajina – Burton a Turner, Paxton, Voit, Eiffel, Dutert a Contamin, Münzberger, Prášil
▪ jiné typologie, protipožár, rozpon, dekorace, předvýroba – Barlow, Ordish a Scott, Cluysenar, Mengoni, Labrouste, Boileau, Klenze, Garnier, Zítek, Schinkel, Badger
▪ (železo)beton – Smeaton, Vicat, Coignet, Monier, Hennebique

■ 1. 3. 2023 – NÁJEMNÍ DŮM – MR
▪ dispozice, konstrukce, výraz

■ 8. 3. 2023 – KLASICISMUS, ROMANTISMUS, NEOSTYLY – MD
▪ klasicismus – Gabriel, Souflot, Boullé, Ledoux, Vignon, Durand, Campbell, Soan, Adam, Nash, Smirke, Jefferson, Latrobe, Langhans, Gilly, Schinkel, Klenze, Gärtner, Engel, Piranesi, Rossi, Haffenecker, Hummel, Schuricht
▪ romantismus – Walpole, Barry, Pugin, Ludvík II Bavorský ad., Lamb a Fischer, Beer, Körnhäuser, Wingelmüller
▪ neostyly, historismus, eklektismus, památkový purismus – Webb, Morris, Scott, Waterhouse, Ruskin, Viollet-le-Duc, Garnier, Semper, Hansen, Siccardsburg a Nüll, Ferstel, Schmidt, Ullman, Barvitius, Zítek, Schulz, Wiehl, Mocker

■ 15. 3. 2023 – PRŮMYSLOVÉ A ZAHRADNÍ MĚSTO – PV
▪ Chicagská škola, mrakodrap – Jenney, Sullivan a Adler, Holabird a Roche, Burnham a Root, Gilbert
▪ velkoměsto, infrastruktura a (sociální) politika – New York, Paříž, Barcelona, Vídeň
▪ sociální utopie, dělnické kolonie – Ledoux, Bentham, Fourier, Buckingham, Owen, Godin, Santa Coloma de Cerveló
▪ zahradní město, Arts and Crafts – Sorio y Mata, Howard, Unwin a Parker, Ruskin, Pugin, Morris, Webb, Voysey

PŘELOM STOLETÍ, ZÁRODKY MODERNÍ ARCHITEKTURY

■ 22. 3. 2023 – CESTA OD SECESE K MODERNĚ – MD
▪ inspirace v přírodě, výtvarném umění i lidové tradici, ornament a asymetrie, technologie a materiály, generační střet
▪ Horta, Guimard, Lechner, Saarinen, Medgyaszai, Olbrich, Balšánek a Polívka, Kotěra, Velde, Hoffmann, Mackintosh, Wright, Gaudí, Wagner, Perret, Jurkovič

■ 29. 3. 2023 – SYNTÉZA TECHNIKY, ŘEMESLA A UMĚNÍ – PV
▪ železobeton, velké rozpony a cesta k syntetickému pojetí – Trucco, Freyssinet, Maillart, Berg, Bauersfeld a Dischinger, Torroja
▪ železobeton, typologické rozkročení a proměna výrazu – Baudot, Perret, T. Garnier
▪ ve službách průmyslu – A. Kahn, Behrens
▪ mezi průmyslem, řemeslem a uměním – Berlage, Hoffmann a Wienner Werkstätte, Muthesius a Deutscher Werkbund

■ 5. 4. 2023 – OTCOVÉ ZAKLADATELÉ – PV
▪ moderní (neformální) životní styl, úsporný exteriér a útulný interiér, raumplan a dramaturgie – Loos
▪ prérijní dům, plynoucí prostor, spojitost a prostorová struktura, nový urbanismus – Wright

MEZIVÁLEČNÁ ARCHITEKTURA

■ 12. 4. 2023 – VYPJATÁ DOBA ŽÁDÁ VYPJATÉ PROJEVY – PV
▪ německý expresionismus – Taut, Mendelsohn, Poelzig, Höger, Kreis
▪ amsterdamská škola – Wendingen, Mey, De Klerk, Kramer
▪ italský futurismus – Elia, Nuove Tendenze, Chiattone
▪ antroposofické hnutí – Steiner

■ 19. 4. 2023 – AVANTGARDY A NEKRITICKÁ VÍRA V POKROK – PV
▪ De Stijl – Doesburg, Rietveld, Oud, Hoff
▪ Bauhaus a spřízněný okruh tvůrců – Gropius, Breuer, Mies
▪ nová věcnost – Meyer, Brinkman, Stam, Vlugt, Duiker, Chareau, Fuller, Prouvé, Junkers, Muche, Hoffmann
▪ ruská avantgarda – Tatlin, El Lisickij, Melnikov, Ginsburg, Vesninové, Leonidov, Golosov, Barchin, Serafimov, Miljutin

■ 26. 4. 2023 – LE CORBUSIER, CIAM – PV
▪ geniální syntetik a tvůrce étosu – Le Corbusier
▪ prefabrikace, sídliště, sdílená vize – May, Lihotzská, CIAM

■ 3. 5. 2023 – ARCHITEKTURA TRADICE A IDEOLOGIE – MD
▪ italský fašismus a racionalismus za vlády Musoliniho – Terragni, Lapadula, Libera
▪ socialistický realismus za Stalina – Ščuko, Gelfrajch, Iofan, Rudnev, Žoltovskij, Ščusev, Fomin, Československo padesátých let
▪ německý neoklasicismus třicátých let – Speer, Troost, Kreis

■ 10. 5. 2023 REKTORSKÝ DEN – VÝUKA ODPADÁ

■ 17. 5. 2023 – ČESKÁ ARCHITEKTURA NA CESTĚ K MODERNISMU – PV
▪ secese a moderna – Balšánek a Polívka, Kotěra, Novotný, Gočár
▪ kubismus a rondokubismus – Janák, Gočár, Chochol, Kroha
▪ magický realismus, purismus – puristická čtyřka, Feuerstein, Kroha
▪ městské polyfunkční, administrativní a obchodní paláce – Havel, Krejcar, Kysela, Starý, Hrubý a Kitrich, Tyl, Kříž a Benš, Havlíček a Honzík
▪ mezi modernou a tradicí – Gillar, Wiesner, Fuchs, Fragner, Fanta, Gillar versus Engel, Hybšman, Roith, Plečnik, Lehmann, Kühne, Bauer
▪ bydlení – Teige, Levá fronta, PAS, Havlíček, Podzemný, Rosenberg, zahradní města, Zlín
▪ výstavy – Paříž 1925, Paříž 1937, Brno a Nový dům, Osada Baba
▪ infrastruktura – čistírna, vodárna, plynárna, spalovna, el. energie, doprava, školství, zdravotnictví, úřady

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.