Dějiny a teorie architektury IV

Předmět se zabývá proměnami architektury po nástupu průmyslové revoluce – dopady nových stavebních technologií a souvztažnostmi se širšími společenskými pohyby. V časovém rozpětí od počátku 19. století po druhou světovou válku mapuje typologické a formální proměny, významná inženýrská díla, vývoj urbanistických koncepcí, otázky humanismu, utopie atd. Na pozadí zápasu mezi monumentální tradicí a abstraktní věcností analyzuje základní směry vývoje, klíčové osobnosti, technologické a kulturní zázemí, ale i nadčasové momenty ovlivňující tvorbu architekta.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.