Dějiny užitého umění a designu II

Historicko-problémové představení dějin užitého umění a designu euro-amerického a českého okruhu od 2.světové války do 90. let 20. století. Výklad stylových proměn a geografických variant užitého umění a designu bude průběžně doprovázen analýzou následujících teoretických témat: ekonomické; politické a ideologické souvislosti designu v západní konzumní společnosti a ve společnosti tzv. reálného socialismu; design v kontextu nových materiálů a technologií; protoekologické a ekologické souvislosti designu; utopické myšlení a futuristická témata v designu; design pro skupiny obyvatel se zvláštními potřebami; design informací, role grafického designu pro produktový design; design a počátky virtuální reality.

Související předměty

513DD1 Dějiny užitého umění a designu I

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.