Dějiny užitého umění a designu I

Historicko-problémové představení dějin užitého umění a designu euro-amerického a českého okruhu od průmyslové revoluce do 2. světové války. Výklad stylových proměn a geografických variant užitého umění a designu bude průběžně doprovázen analýzou následujících teoretických problémů: antagonismus ruční a strojové výroby; vliv teorií vědeckého řízení práce; problémy typizace, sériovosti a mechanické reprodukce; debaty o dekorativismu, ornamentu, módě a výchově vkusu; design a užité umění jako projev národní identity, lidová tradice v užitém umění a designu; místo užitého umění a designu v kontextu dobových sociálních a politických ideologií; formy vzdělávání a profesionalizace povolání designéra, přístup žen k profesi.

Související předměty

513DD2 Dějiny užitého umění a designu II

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.