Dějiny techniky

POZOR:
VZHLEDEM K MĚNÍCÍ SE SITUACI A NOVÝM OPATŘENÍM BUDE POZMĚNĚN ZPŮSOB UKONČENÍ PŘEDMĚTU: STUDENTI V ZS 2020/21 VÝJIMEČNĚ NEBUDOU ZPRACOVÁVAT SEMINÁRNÍ PRÁCI, ALE ABSOLVUJÍ VĚDOMOSTNÍ ZKOUŠKU Z LÁTKY PROBÍRANÉ NA STREAMOVANÝCH PŘEDNÁŠKÁCH (FORMA ZKOUŠKY BUDE ZŘEJMĚ DISTANČNÍ). DŮVODEM JE NEDOSTUPNOST KNIHOVNY FA ČVUT S FONDEM LITERATURY K DĚJINÁM TECHNIKY A TEORETICKÁ MOŽNOST UZAVÍRÁNÍ DALŠÍCH INSTITUCÍ A KNIHOVEN. AKTUÁLNĚ PROTO NEPOVAŽUJI ZA VHODNÉ PODMIŇOVAT ÚSPĚŠNÉ UKONČENÍ PŘEDMĚTU ÚKOLEM, KTERÝ ZÁVISÍ NA OPAKOVANÝCH NÁVŠTĚVÁCH KNIHOVEN ČI MUZEJNÍCH INSTITUCÍ.
V NÁVAZNOSTI NA TUTO ZMĚNU DOJDE I K ÚPRAVĚ HARMONOGRAMU VÝUKY.
VŠECHNY AKTUALITY NAJDETE NA MOODLE STRÁNCE PŘEDMĚTU - KTERÝ PROSÍM SLEDUJTE (https://moodle-vyuka.cvut.cz/ -> kurs: B201-513DT - Dějiny techniky (přihlašovací údaje jako do KOS)

 

Předmět seznamuje s dějinami techniky od nejstarších dob po současnost s důrazem na 19. a 20. století. Cílem výkladu je mimo jiné nastínění souvislostí mezi technickým pokrokem a užitým uměním, designem, stavitelstvím i architekturou. Výklad se však zabývá také širším, celospolečenským, odrazem technického vývoje, tedy dopadem popisovaných změn na fungování společnosti i život jednotlivce. Přednášky jsou zaměřeny tematicky a seznamují s vývojem fenoménů klíčových pro historii lidstva a technický pokrok. Součástí předmětu bývají také exkurse po vybraných technických památkách Prahy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková