Dějiny techniky

Předmět seznamuje s dějinami techniky od nejstarších dob po současnost s důrazem na 19. a 20. století. Cílem výkladu je mimo jiné nastínění souvislostí mezi technickým pokrokem a užitým uměním, designem, stavitelstvím i architekturou. Výklad se však zabývá také širším, celospolečenským, odrazem technického vývoje, tedy dopadem popisovaných změn na fungování společnosti i život jednotlivce. Přednášky jsou zaměřeny tematicky a seznamují s vývojem fenoménů klíčových pro historii lidstva a technický pokrok. Součástí předmětu bývají také exkurse po vybraných technických památkách Prahy.
 
INFORMACE PRO ZS 2021–2022:
prezenční forma: pondělí 10:45–12:15 / posluchárna 111  (dle rozvrhu)
Pakliže by výuka přecházela do distanční formy, vše bude upřesněno – sledujte oficiální info na webu fakulty a tyto stránky předmětu.

- Moodle -> adresa pro přihlášení: https://moodle-vyuka.cvut.cz/ -> kurs: B211-513DT - Dějiny techniky (přihlašovací údaje jako do KOS)  -> přímý odkaz: https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=6139

- MS Teams -> adresa pro přihlášení: https://office365.cvut.cz (přihlašovací údaje jako do KOS) -> kód předmětu: B211-513DT

 

Sylabus a harmonogram semestru je ke stažení v záložce "studijní materiály".

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková