literatura

 • Rosalind Krauss, Sculpture in the Expanded Field. October, Vol 8, Spring 1979, p.30–44. http://www.onedaysculpture.org.nz/assets/images/reading/Krauss.pdf
 • (české vydání: R. Krauss, Sochařství v rozšířeném poli. Konserva/ Na hudbu, roč. 1, č. 3, 1990, s. 7-13. Přetištěno in: Císař. Karel (ed.): Stav věcí – Sochy v ulicích, Dům umění města Brna, Brno 2011. http://intermedia.ffa.vutbr.cz/rosalind-krauss-socharstvi-v-rozsirenem-poli)
 • Petr Rezek: Tělo, věc a skutečnost v umění 60. a 70. let, Ztichlá klika, Praha 2010
 • Vít Havránek, Akce – slovo –  pohyb – prostor, GHMP, Praha 1999
 • Olga Malá – Werner Meyer – Miroslav Petříček – Jana Tichá, Magdalena Jetelová: Urban Landscape, GHMP, Praha 2001.
 • Tomáš Pospiszyl, Východní a západní krychle, in: Pospiszyl, T.: Srovnávací studie, fra, Praha 2005, s. 131–156.  
 • Milena Slavická – Marcela Pánková (edd.), Zakázané umění I., Výtvarné umění 1995, č. 3-4.
 • Milena Slavická – Marcela Pánková (edd.), Zakázané umění II., Výtvarné umění 1996, č. 1-2.
 • Marie Platovská – Rostislav Švácha (edd.), Dějiny českého výtvarného umění VI (1952-2000), Academia, Praha 2007.
 • Friedhelm Mennekes, Nadšení a pochybnost. Nové umění ve starém kostele, Triáda, Praha 2013
 • Norbert Schmidt, Přímluva za současnost. Umění v sakrálním prostoru. Triáda, Praha 2016
 • Yvona Ferencová – Kateřina Šedá, Povolání Šedá, GVU Ostrava, 2019
 • Mariana Serranová, Karel Srp (eds.), Krištof Kintera, Arbor vitae, Praha 2012

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.