Esej na téma, které navazuje na program přednášek.  Téma si volí studenti sami, předem konzultují s vyučující. Rozsah min. 3, max. 5 normostran (1 NS=1800 znaků vč. mezer).

Případný obrazový doprovod a popisky obrázků se do rozsahu nezahrnují.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.