Dějiny umění III

Kurz je rozdělen do dvou bloků. První se zaměřuje na význam kulturních institucí pro vznik a hodnocení výtvarného umění i architektury a pro reprodukci kulturního kapitálu. Věnuje se také umělecké a architektonické kritice a výstavním strategiím muzeí a galerií (zejména v kontextu architektury). V rámci druhého bloku budou představeny ty projevy výtvarného umění od 60. let do současnosti, které často vykračovaly mimo institucionalizovaný svět umění. Pozornost se zaměří zejména na euroamerické a československé příklady site-specific, land-artu, sochařství a prostorové tvorby.

Související předměty

513DU1B, 513DU1D, 513DU1K Dějiny umění I
513DU2B, 513DU2D Dějiny umění II

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková