Kurz je zaměřený na inovace ve výtvarném umění od 60. let 20. století do současnosti s důrazem na přesahy k architektuře a krajinářské architektuře. Pozornost se zaměří zejména na prostorovou tvorbu, proměny obsahu pojmu socha a objekt, na instalace a performance, ale také malbu v prostorovém kontextu i nová média. Výklad se opírá o euroamerické a česko-slovenské příklady místně specifického umění, land-artu, sochařství a prostorové tvorby v dalších médiích.

Související předměty

513DU1B, 513DU1D, 513DU1K Dějiny umění I
513DU2B, 513DU2D Dějiny umění II

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.