Tematické okruhy

01 Východiska: minimalismus a land-art, obrat v prostorové tvorbě v americkém umění 60. a 70. let (Carl André, Donald Judd, Richard Serra, Michel Heizer, Robert Smithson)

02 Prostorová tvorba a land-art v Evropě (Christo a Jeanne-Claude, Richard Long, Hamish Fulton, lan Hamilton Finlay, Andy Goldsworthy)

03 Prostorová tvorba v Československu 60. a 70. let (Hugo Demartini, Stanislav Kolíbal, Dalibor Chatrný, Karel Malich, Eva Kmentová ad.)

04 Lidské tělo v prostoru (Ana Mendieta, Petr Štembera, Jan Mlčoch ad.)

05 Umění mimo instituce v normalizovaném Československu: Chmelnice a Malostranské dvork

06 Ivan Kafka: vyměřování svobody

07 Magdalena Jetelová: městská krajina a planetární sochařství

08 Paměť a prostor: nové pojetí památníku (Maya Lin, Rachel Whiteread ad.)

09 Světlo v prostoru a nová média (James Turrell, Doug Aitken, Olafur Eliasson ad.)       

10 Malba a architektura: rozdílné strategie (Sol LeWitt, Petr Kvíčala, Patrik Hábl ad.)     

11 „Nové umění ve starém kostele“: sakrální prostor a umění dnes (James Lee Byars, Anish Kapoor, Michal Škoda, Josef Pleskot, Vladimír Kokolia ad.)

12 Joseph Beuys a sociální plastika, Krištof Kintera, Kateřina Šedá

13 Grafický design a architektura (případová studie: Národní technická knihovna)

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.