Předmět poskytuje přehled vybraných pojmů a konceptů z uvažování o produktovém (a grafickém) designu od sklonku 19. století po současnost. Kurz je zaměřen na ontologické otázky designu, vztah formy a funkce, problematiku ornamentu, teorii vizualizace informací a ekologickou odpovědnost designu. Posluchači budou seznámeni s různorodými sociologickými aspekty oboru, a to z pohledu designera i uživatele, včetně feministické kritiky designu či vlivu subkultur na mainstreamový design. Zohledněno bude rovněž teoretické uvažování o designu jakožto o nástroji marketingu. Dále se posluchači seznámí s vybranými problémy z oblasti estetiky, které jsou relevantní pro teorii designu, především s fenoménem kýče. Nedílnou součástí vybraných přednášek bude práce s textem.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.