Teorie architektury

Výuka teorie architektury v doktorském studijním programu vychází z předpokladu, že si student osvojil základy současné teorie architektury během magisterského studia. Cílem předmětu, který je veden formou semináře, je navázat a prohloubit znalosti z teorie architektury a umožnit hlubší porozumění architektonickému diskurzu v širším kulturním kontextu a rozvíjet schopnost samostatného kritického myšlení a argumentace. Důraz je kladen především na současnou teoretickou reflexi architektury, která navazuje na problematiku teorie architektury 20. století zasazené do širších společenských souvislostí jako globalizace, média či nové technologie. Témata semináře vycházejí nejen z teorie architektury, ale mohou být doplněna i o texty na pomezí filosofie, teorie kultury či dalších humanitních a sociálních oborů. Způsob výuky spočívá v prezentaci, analýze a interpretaci vybraných textů z oblasti teorie architektury, případně doplněných relevantními projekty či stavbami.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.