S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Historické stavby a sídla I

Lidové stavitelství a venkovská architektura – vývoj vesnické stavební tvorby (včetně urbanismu) od středověku do 20. století v kontextu celkového vývoje architektury a stavitelství. Typologie usedlosti, tradičního vesnického domu, včetně obytných a hospodářských staveb. Tradiční vesnická tvorba jako zdroj poučení pro současného architekta – problém „slušného chování“ nové výstavby na české vesnici.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková