Historické stavby a sídla I

Lidové stavitelství a venkovská architektura – vývoj vesnické stavební tvorby (včetně urbanismu) od středověku do 20. století v kontextu celkového vývoje architektury a stavitelství. Typologie usedlosti, tradičního vesnického domu, včetně obytných a hospodářských staveb. Tradiční vesnická tvorba jako zdroj poučení pro současného architekta – problém „slušného chování“ nové výstavby na české vesnici.

Konzultace:

Ing. arch. Jan Pešta konzultační hodiny: zkouškové období 2022 úterý: 14:00-16:00 až do 15. 2. 2022

Související předměty

513HS2N Historické stavby a sídla II
513HS3N Historické stavby a sídla III

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.