Historické stavby a sídla III

Zájemcům o hlubší poznání přístupů k poznávání a interpretaci historické architektury je určen předmět, který se zaměřuje na sledování obecných jevů z oblasti stavební kultury a na metodicky zajímavé postupy k jejich badatelskému uchopení (např. podíl stavebníka a stavitele na podobě díla, tradice a historismy, hledání formy pro nové funkce a pod.). Po tematické stránce předmět těží z aktuálních výzkumných témat pedagogů ústavů teorie a dějin architektury a památkové péče. Součástí výuky je zpracování seminární práce na téma modifikované s ohledem na zaměření studenta.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková