S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Historické stavby a sídla III

Předmět se zaměřuje na cestu k porozumění obecným jevům z oblasti stavební kultury a na metodicky zajímavé postupy k jejich kritickému uchopení. Podstatnou součástí výuky je zpracování seminární práce na individuálně zadané téma. Průběžné konzultace postupu seminární práce jsou povinné. Výstupem je odborný text.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková