Historické stavby a sídla III

Předmět se zaměřuje na cestu k porozumění obecným jevům z oblasti stavební kultury a na metodicky zajímavé postupy k jejich kritickému uchopení. Podstatnou součástí výuky je zpracování seminární práce na individuálně zadané téma. Průběžné konzultace postupu seminární práce jsou povinné. Výstupem je odborný text.

Související předměty

513HS1 Historické stavby a sídla I
513HS2N Historické stavby a sídla II

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.