Historické stavby a sídla II

Předmět připravuje na častý úkol porozumět staršímu výtvoru s někdy již ne plně srozumitelnou funkcí, poznamenanému navíc řadou transformací. Jako modelový příklad přístupu se probírá téma přerodu preurbánních sídelních struktur na město, geneze městského obytného domu, proměny tohoto typologického druhu až na práh novověku a téma starších dějin bydlení různě vydělených skupin. Podstatnou součástí výuky je zpracování seminární práce na individuálně zadané téma z oblasti studia historických typologických druhů staveb nebo sídel. Průběžné konzultace postupu seminární práce jsou povinné. Výstupem je odborný text.

Související předměty

513HS1 Historické stavby a sídla I
513HS3N Historické stavby a sídla III

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.