Historické stavby a sídla II

Předmět otevírá specifický pohled na projevy historické stavební kultury. Sleduje je z hlediska jejich původní, někdy již ne zcela obecně známé funkce a typických transformací, které přinášel proces historické proměny způsobu jejich užívání. Ukazuje historické stavební druhy frekventované od středověku po současnost jako útvary podstatně určené jejich užitkovou i ideovou funkcí. Součástí výuky je zpracování seminární práce na téma modifikované s ohledem na zaměření studenta.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková