Kulturní krajina II

Cílem předmětu je aplikace základních poznatků předcházejícího předmětu Kulturní krajina I v územním plánování krajiny, v plánování krajiny a v tvůrčí činnosti krajinářského architekta a urbanisty. Základem je vnímání, pochopení podstaty kulturní krajiny, jejich jednotlivých skladebních prvků a historických souvislostí, ve kterém vznikaly.

Důležité je studenty naučit chápat význam kulturní krajiny jako výsledek historického vývoje krajiny ve vztahu k dnešním nárokům společnosti na krajinu. Dalším cílem je aplikace uvedených údajů v územně – plánovacích činnostech a v další projektové činnosti krajinářského architekta.

Související předměty

514KK1 Kulturní krajina I

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.