Kulturní krajina II

Cílem předmětu je aplikace základních poznatků předcházejícího předmětu kulturní krajina I v územním plánování krajiny, v plánování krajiny a v tvůrčí činnosti krajinářského architekta a architekta.

Základem je vnímání, pochopení podstaty kulturní krajiny, jejich jednotlivých skladebních prvků a historických souvislostí, ve kterém vznikaly. Důležité je studenty naučit chápat význam kulturní krajiny jako výsledek historického vývoje krajiny ve vztahu k dnešním nárokům společnosti na krajinu.

Dalším cílem je aplikace uvedených údajů v územně – plánovacích činnostech a v další projektové činnosti krajinářského architekta.

Témata předmětů

1. Kulturní krajina v územním a krajinném plánování
2. Vybrané prvky kulturní krajiny
3. Zdroje informací o kulturní krajině
4. Historické mapy v analýzách kulturní krajiny
5. Formy průzkumu kulturní krajiny
6. Vliv kulturní krajiny na další vývoj území

Související předměty

Kulturní krajina I

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková