Stavba měst 519DURB

Předmět je pojímán jako diskurz nad klíčovými tématy. Těmi jsou například: soudobý obraz města, aktuální problémy rozvoje a regenerace sídel, město obytné v celém rozsahu, kvalita životního prostředí (mimo ideologická klišé), fyzická „stavba“ veřejného prostoru apod. Jako základní nástroj diskurzu a současně první téma je probírána pojmová a teoretická stavba (matrice) předmětu zkoumání. S tímto rámcem jsou také konfrontována doktorská témata jednotlivých studentů.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.