S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Stavba měst 519DURB

Předmět je pojímán jako diskurz nad klíčovými tématy. Těmi jsou například: soudobý obraz města, aktuální problémy rozvoje a regenerace sídel, město obytné v celém rozsahu, kvalita životního prostředí (mimo ideologická klišé), fyzická „stavba“ veřejného prostoru apod. Jako základní nástroj diskurzu a současně první téma je probírána pojmová a teoretická stavba (matrice) předmětu zkoumání. S tímto rámcem jsou také konfrontována doktorská témata jednotlivých studentů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková