Technologie KA III

Architektura malého měřítka a mobiliář

Smyslem předmětu je kromě rozšíření přehledu studentů o možnostech a formálních variací těchto prvků především porozumění jejich technologických principů a zásad jejich umisťování v prostoru. Důraz bude kladen i na pochopení souvislostí mezi použitými prvky a jejich kontextem.

Požadavky na pochozí a sdílené povrchy, odvodnění, propustné povrchy (přírodní a umělé), dlážděné povrchy z přírodních a umělých materiálů, monolitické povrchy (živičný povrch, beton, polymery), dřevěné povrchy, kovové povrchy, sklo, povrchy pro dětská hřiště a sportovní využití (měkké povrchy), hrany a rozhraní povrchů, schodiště a rampy, střešní zahrady a terasy, nároky na povrchy v historickém kontextu, nanotechnologie, ochranné a uzavírací nátěry.

Témata rozvedená v přednáškách

Dlažby , odvodnění, oodní prvky – základy hydrauliky, konstrukce, lávky, můstky, mola, vyhlídky.

Osvětlení.

Stínění a přístřešky, lavice lehátka a stoly.

Zábradlí, ploty, pergoly a zahradní konstrukce, stromové ochranné mříže.

Kiosky a toalety, příslušenství (odpadkové koše, stojany na kola, pítka, sprchy...).

Prvky prostorové orientace (ukazatele) a reklama, prvky dopravní infrastruktury.

Dětská hřiště, sportovní zařízení.

Výtvarná díla.

 

Součástí předmětu bude analýza a dokumentace vybraného veřejného prostoru a detailní zpracování malého semestrálního projektu včetně modelu vybraného prvku drobné architektury.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková