Technologie KA III

Předmět je zaměřen na specifické aspekty tvorby veřejného a soukromého prostoru, týkající se pochozích a pojízdných povrchů – dlažeb, odvodnění a vodních prvků. Smyslem předmětu je i rozšíření přehledu studentů o možnostech inovace formálních variací těchto prvků. Především pak porozumění jejich technologickým principům a zásadám jejich umisťování v prostoru.

Důraz bude kladen i na pochopení souvislostí mezi použitými prvky a jejich kontextem. Dlažby budou rozděleny do následujících kategorií: Elastické povrchy, pevné povrchy, porézní povrchy. Dále bude diskutována konstrukce pro různé typy zatížení, estetika, bezpečnost, trvanlivost, konstrukční vady, údržba a náklady. Materiály: Dlážděné povrchy z přírodních a umělých materiálů, monolitické povrchy (živičný povrch, beton, polymery). dřevo, kovové povrchy, sklo, kompozitní materiály, speciální povrchy pro dětská hřiště a sportoviště. Kladečský plán a spárořez bude součástí praktických cvičení. Odvodnění: Typy, konstrukční principy, estetika, údržba atd. Vodní prvky – bazény a fontány. Historie, technické aspekty, cirkulace, kvalita vody, tlak a proudění, kapacita, filtrace a úprava vody, pumpy, filtry, vodní efekty, typy hran a okrajů, vliv klimatu, větru a teploty, osvětlení vodních prvků, kontrola úrovně, estetika, bezpečnost, trvanlivost, konstrukční vady, údržba, náklady atd.

Související předměty

520TKA1N, 520TKAK1 Technologie KA I
520TKA2N, 520TKA2K Technologie KA II
520TKA4K Technologie KA IV

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.