Technologie KA II

Zakládání krajinářských úprav. V předmětu budou studenti seznámeni s technologií spojenou s měkkými prvky, získané poznatky uplatní ve své ateliérové tvorbě (ZKN). Smyslem předmětu je kromě osvojení si technických znalostí i pochopení souvislostí mezi aspekty návrh, výsadbou a následnou údržbou. Důraz bude kladen na dlouhodobě udržitelné techniky navrhování, společenský, ekonomický a zejména ekologický aspekt problematiky. Témata rozvedená v přednáškách: Příprava staveniště s ohledem na výskyt měkkých prvků, principy výsadby stromů a keřů v krajině a ve městě, principy následné péče o stromy a keře. Principy použití, zakládání a péče o různé typy záhonů a trávníků. Problematika zeleně na konstrukcích a vodních prvků rostlin.

Související předměty

520TKA1N, 520TKAK1 Technologie KA I
520TKA3K Technologie KA III
520TKA4K Technologie KA IV

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.