S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Technologie KA II

Zakládání krajinářských úprav. V předmětu budou studenti seznámeni s technologií spojenou s měkkými prvky, získané poznatky uplatní ve své ateliérové tvorbě (ZKN). Smyslem předmětu je kromě osvojení si technických znalostí i pochopení souvislostí mezi aspekty návrh, výsadbou a následnou údržbou. Důraz bude kladen na dlouhodobě udržitelné techniky navrhování, společenský, ekonomický a zejména ekologický aspekt problematiky. Témata rozvedená v přednáškách: Příprava staveniště s ohledem na výskyt měkkých prvků, principy výsadby stromů a keřů v krajině a ve městě, principy následné péče o stromy a keře. Principy použití, zakládání a péče o různé typy záhonů a trávníků. Problematika zeleně na konstrukcích a vodních prvků rostlin.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková