Technologie KA II

Zakládání krajinářských úprav

V předmětu budou studenti seznámeni s technologií spojenou s měkkými prvky, získané poznatky uplatní ve své ateliérové tvorbě (ZKN II) Smyslem předmětu je kromě osvojení si technických znalostí i pochopení souvislostí mezi aspekty návrh, výsadbou a následnou údržbou. Důraz bude kladen na dlouhodobě udržitelné techniky navrhování – společenský, ekonomický a zejména ekologický aspekt problematiky.

Témata rozvedená v přednáškách

Příprava staveniště s ohledem na výskyt měkkých prvků a s ohledem na jejich potenciální použití, principy výsadby stromů a keřů v přírodním prostředí a ve městě, principy následné péče o stromy a keře; Principy použití trávníků a jiných alternativních půdo pokryvných měkkých prvků v různých typech přírodního a městského prostředí, zakládání trávníků a porostů půdo pokryvných rostlin a technologie a limity jejich následné údržby; Problematika použití mobilní zeleně, jiné alternativní skupiny měkkých prvků - záhony, štěrkové záhony, permakulturní zahrady, porosty s řízenou sukcesí, zeleň na konstrukcích, vodní rostliny – jejich zakládání a následná péče.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková