Prostorová informatika II

Statistické metody

Základní orientace, znalosti a dovednosti nutné pro zpracování kvantitativních analýz potřebných pro činnosti prostorového plánování. Seznámení se základními metodami statistického zjišťování a statistické analýzy formou praktických uplatnění jednotlivých statistických metod na předem připravených souborech dat. Zároveň s aplikací statistických metod se studenti seznamují se základy jazyka R – obecně rozšířenou platformou pro statistické analýzy.

Vyučuje se společně s předmětem statistické metody.

Související předměty

521PRI1, 521PRI1K Prostorová informatika I

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.