Deskriptivní geometrie I

Podrobnosti k přednáškám a cvičením, případné aktuální změny a odkazy na podkladové materiály budou zveřejňovány v kurzu předmětu v systému Moodle. (Do kurzu jsou automaticky zapsáni všichni studenti zapsaní do předmětu ve studijním systému KOS.)

https://moodle-vyuka.cvut.cz
> Fakulta architektury
> Ústav nosných konstrukcí
> B221-521DG1 - DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE I

Změny ve výuce v zimním semestru 2022/23

28. 9. 2023 (čtvrtek) státní svátek
17. 11. 2023 (pátek)  
státní svátek
   
   

Přednášky

 1. Základy geometrických konstrukcí v rovině, shodná zobrazení a podobná zobrazení, ornament, teselace, afinita a její význam
 2. Křivky v rovině, jejich využití v architektuře a designu (zlatý řez, zlatá spirála,..)
 3. Prostor, jeho zobrazení, příklady promítání a jejich klasifikace (rovnoběžná a středová)
 4. Zobrazení objektu ve VP a KP
 5. Mnohostěny a jejich využití v architektuře a designu
 6. Lineární perspektiva, úběžníky, stopníky, zobrazení půdorysu, vynesení výšky
 7. LP Zrcadlení
 8. Lineární perspektiva - vhodná volba LP
 9. Obraz kružnice a kulové plochy v jednotlivých promítáních
 10. Topografické plochy I
 11. Topografické plochy II
 12. Řezy těles a jejich využití v architektonické praxi
 13. Vzorový zápočtový test

Cvičení

 1. Konstrukce mnohoúhelníků, teselace, afinita v aplikaci
 2. Křivky v architektuře - půdorysy, řezy, zvláštní zřetel na kuželosečky, konstrukce elipsy, oválu, paraboly, význam oskulačních kružnic
 3. Afinita - kružnice, elipsy v afinitě (příčková konstrukce)
 4. Zobrazení objektu zadaného půdorysem a nárysem ve VP
 5. Zobrazení objektu zadaného půdorysem a nárysem v KP
 6. Rys č. 1 Zobrazení objektu v KP, VP zadaného v MP
 7. LP jednoúběžníková perspektiva
 8. LP dvojúběžníková perspektiva
 9. Zrcadlení v lineární perspektivě
 10. Topografické plochy - zobrazení terénu, řez terénem příčný, podél křivky
 11. Topografické plochy - vodorovná komunikace, plošina
 12. Řezy těles
 13. Rys č. 2  Lineární perspektiva

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.