Deskriptivní geometrie I

Cílem předmětu Deskriptivní geometrie I je seznámit studenty se základy zobrazovacích metod, které se používají v architektonické praxi. Při výuce bude kladen důraz na rozvoj prostorové představivosti, ve spolupráci se základy architektonického navrhování budou vybírány objekty, na nichž se budou studenti učit, jak volit vhodné zobrazení. Studenti se naučí vytvářet sítě, které mohou dále využívat pro zobrazení interiéru i exteriéru.


 

Související předměty

521DG2 Deskriptivní geometrie II

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.