Deskriptivní geometrie I

Cílem předmětu je poskytnout základní teoretické znalosti z oblasti zobrazovacích metod se zaměřením na praktické využití především v předmětech ZAN, návrhové ateliéry, PS a CAD. Důraz je kladen na rozvíjení prostorové představivosti studentů, ale i na kvalitní grafický projev. Přednášky podávají teoretický přehled problematiky, cvičení jsou vedena tradiční formou a jsou zaměřena na řešení praktických úloh.

Související předměty

521DG2 Deskriptivní geometrie II

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková