Deskriptivní geometrie I

Podmínky absolvování předmětu Deskriptivní geometrie I v zimním semestru ak. r. 2023/24

 1. Pravidelná účast na cvičeních. K získání zápočtu je nutná účast alespoň na 10ti cvičeních.
  Při dlouhodobé nepřítomnosti ze zdravotních důvodů, musí student(ka) uvědomit cvičící(ho) co nejdříve (lze i telefonicky či e-mailem) a ihned po ukončení nemoci předložit potvrzení od lékaře.
 2. Aktivní účast na cvičeních; při procvičování probírané látky student(ka) neváhá používat rýsovací potřeby včetně křivítka.
 3. Odevzdání 2 rysů, které se budou rýsovat ve škole. Rysy nelze opravovat.
  Vypracování zápočtového testu, který se bude psát po skončení semestru. Zápočtový test bude možno v případě neúspěchu a za splnění níže uvedených podmínek jedenkrát opravit ve zkouškovém období.
  Nezúčastní-li se student(ka) rysu nebo testu z důvodu nemoci, může se účastnit rysu v náhradním termínu, pokud se řádně omluví (tj. omluví se do 3 dnů telefonicky či e-mailem a přinese omluvenku od lékaře hned po skončení nemoci).
 4. Rysy, zápočtový test a docházka budou bodovány, podrobněji viz část Bodový systém.
 5. Zápočet je možno získat do data, které stanoví cvičící (nejpozději do 16. 2. 2024).
 6. Pokud má student(ka) zdravotní problémy, které budou vyžadovat individuální přístup, nahlásí tuto skutečnost cvičícímu a zároveň předloží potvrzení od odborného lékaře (nejpozději do konce druhého týdne semestru).
Poznámky
 • Materiály týkající se výuky DGI naleznete v kurzu B231-521DG1-DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE I v systému Moodle
 • Absence na více než 3 cvičeních je důvodem neudělení zápočtu.
 • Je přísně zakázáno fotografovat a kopírovat zadání testů. Porušení tohoto zákazu může být důvodem neudělení zápočtu.

Bodový systém

Body lze získat za:

 • rysy – celkem nejvýše 4 body
  • Rys č. 1 – Zobrazení objektu v KP nebo VP zadaného v MP – nejvýše 2 body
  • Rys č. 2 – Zrcadlení v LP – nejvýše 2 body
 • zápočtový test – nejvýše 5 bodů
 • docházku – nejvýše 1 bod
  • žádná absence – 1 bod
  • 1 absence – 0,75 bodu
  • 2 absence – 0,5 bodu
  • 3 absence – 0,25 bodu

Řádné získání zápočtu

Počet bodů rozhodující pro udělení zápočtu bude stanoven jako součet bodů získaných za rysy, za zápočtový test a za docházku (s přesností na 0,25 bodu). Pro udělení zápočtu je nutné získat alespoň 5 bodů.

Opravné získání zápočtu

Pokud student(ka) nezíská dostatečný počet bodů k řádnému udělení zápočtu, může se (za splnění následujících podmínek) zúčastnit opravného zápočtového testu.

Podmínky pro účast na opravném zápočtovém testu:
 • Účast na řádném termínu zápočtového testu.
 • Zisk více než 2,5 bodu za rysy, zápočtový test v řádném termínu a docházku (viz klasifikační tabulka).
Podmínky pro opravné získání zápočtu:
 • Počet bodů rozhodující pro udělení zápočtu v opravném termínu bude stanoven jako součet bodů získaných rysy, za opravný zápočtový test a za docházku.
 • Pro udělení zápočtu v opravném termínu je nutno získat alespoň 5 bodů.
 • V opravném termínu lze udělit zápočet pouze s hodnocením E.

Klasifikační tabulka

počet získaných bodů 10 – 9 8,75 – 8 7,75 – 7 6,75 – 6 5,75 – 5 4,75 – 0
4,75 – 2,75
možnost zúčastnit se opravného testu
 
klasifikační stupeň A B C D E F

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.