Podklady k přednáškám a cvičením budou zveřejňovány v kurzu předmětu v systému Moodle. (Do kurzu jsou automaticky zapsáni všichni studenti zapsaní do předmětu ve studijním systému KOS.)

https://moodle-vyuka.cvut.cz
> Fakulta architektury
> Ústav nosných konstrukcí
B232-522M1-Matematika

Doporučená literatura

  • ODVÁRKO, O.: Matematika pro střední školy, Funkce. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2018
  • KOČANDRLE, M. a BOČEK, L.: Matematika pro gymnázia, Analytická geometrie. 2. uprav. vyd. Praha: Prometheus, 1995 (ÚK ČVUT)
  • KUBEŠOVÁ, N., CIBULKOVÁ, E.: Matematika: přehled středoškolského učiva. 2. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2007. edice Maturita (ÚK ČVUT)
  • KOČANDRLOVÁ, M., ČERNÝ, J.: Konstruktivní geometrie. 3. vydání. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Česká technika-nakladatelství ČVUT, 2016. (ÚK ČVUT)
  • PETÁKOVÁ, Jindra. Matematika: příprava k maturitě a k příjímacím zkouškám na vysoké školy. Praha: Prometheus, 1998 (ÚK ČVUT)
  • SAMKOVÁ, Libuše. Sbírka příkladů z matematiky. Praha: ČVUT, 2002 (ÚK ČVUT)
  • MALEČEK K.: Konstruktivní geometrie: Sbírka příkladů, 2. přeprac.vyd. Praha: ČVUT, 1995 (ÚK ČVUT)

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.