Předmět poskytuje teoretický základ pro odborné technické předměty. Cvičení jsou zaměřena na sjednocení vstupní úrovně a dostatečné procvičení a zdokonalení základních partií matematiky, zejména na výrazy a jejich úpravy, elementární funkce, derivace a jejich využití. Obsahem přednášek je náhled do dalších oblastí matematiky, propojení s ostatními předměty.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.