Předmět poskytuje teoretický základ pro odborné technické předměty. Cvičení jsou zaměřena na sjednocení vstupní úrovně a dostatečné procvičení a zdokonalení základních partií matematiky, zejména na výrazy a jejich úpravy, elementární funkce, derivace a jejich využití. Obsahem přednášek je náhled do dalších oblastí matematiky, propojení s ostatními předměty.

Od ZS akademického roku 2021/22 je dříve vyučovaný předmět 521M1 (2+2, Z+Zk) nahrazen předmětem 522M (1+2, KLZ), z hlediska studijního plánu jsou tyto předměty ekvivalentní.

Informace platné pro předmět 522M1 vyučovaný v LS 2020/21 najdete v kurzu předmětu v Moodlu: B202-522M1 - MATEMATIKA I.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková