Podrobný sylabus přednášek a cvičení, případné aktuální změny časového plánu, odkazy na podkladové materiály a podmínky absolvování předmětu jsou zveřejněny v kurzu předmětu v systému Moodle. (Do kurzu jsou automaticky zapsáni všichni studenti zapsaní do předmětu ve studijním systému KOS.)

https://moodle-vyuka.cvut.cz
> Fakulta architektury
> Ústav nosných konstrukcí
B232-522M-Matematika (LS 2023/24)

Přednášky

Podrobný harmonogram přednášek je zveřejněn v kurzu předmětu v systému Moodle.

Rámcový harmonogram přednášek (tematické celky)

  • Derivace
  • Analytická geometrie
  • Parametrický popis křivek (kuželosečky, šroubovice)
  • Parametrický popis ploch (rotační, šroubové, přímkové, translační)

Cvičení

Podrobný harmonogram cvičení je zveřejněn v kurzu předmětu v systému Moodle.

Rámcový harmonogram cvičení (tematické celky)

  • Goniometrické funkce (opakování, základní vlastnosti, hodnoty)
  • Derivace funkce, geometrický význam
  • Analytický popis roviny a prostoru
  • Křivky (kuželosečky, šroubovice)
  • Plochy (rotační, šroubové, přímkové)

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.