Pozemní stavitelství IV

ČSN 73 1901-1 až 3: 2020 Navrhování střech – Část 1: Základní ustanovení, Část 2: Střechy se skládanou krytinou, Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi.

Pravidla pro navrhování a provádění střech, CKPT: 2014.

Pravidla pro navrhování a provádění klempířských konstrukcí, CKPT: 2021.

Směrnice ČHIS 01: 2012 Hydroizolační technika - Ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím působením vody a vlhkosti.

Podklady na Moodle.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.