Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Pozemní stavitelství IV

1. přednáška: Technické řešení, navrhování izolačních systémů pro spodní stavby I - Dr. Ing. Petr Jůn

Principy, požadavky, materiály, konstrukční prvky, skladby, konstrukční detaily

2. přednáška: Technické řešení, navrhování izolačních systémů pro spodní stavby II - Dr. Ing. Petr Jůn

Konstrukční detaily, principy technického řešení, provádění. Drenážní systémy ve stavebnictví.

3. přednáška: Technické řešení, navrhování izolačních systémů pro ploché střechy I - Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Základní principy, požadavky, materiály, skladby

4. přednáška: Technické řešení, navrhování izolačních systémů pro ploché střechy II - Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Řešení konstrukčních detailů, základní principy provádění izolačních prací.

5. přednáška: Technické řešení, navrhování izolačních systémů pro ploché střechy III - Ing. Marek Novotný, Ph.D.

S provozními vrstvami (vegetační, pochozí, pojízdné).

6. přednáška: Technické řešení, navrhování izolačních systémů pro šikmé střechy I - Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Materiály, skladby, konstrukční detaily

7. přednáška: Technické řešení, navrhování izolačních systémů pro šikmé střechy II - Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Provádění, technické řešení specifických konstrukčních detailů – střešní okna.

8. přednáška: Technické řešení, navrhování izolačních systémů pro inženýrské stavby - Ing. Marek Novotný, Ph.D.

Vč. interiérových izolací a další specifické izolační systém ve stavebnictví

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.