Pozemní stavitelství IV

Přednášky a tradiční forma cvičení ve skupinách

Hydroizolace spodní stavby, klasifikace střech, požadavky, základní skladby a detaily jednoplášťových a dvouplášťových střech, střešní terasy, základní skladby a detaily šikmých střechy, skládané krytiny, klempířské práce, střechy halových staveb.

Obsah přednášek je každý rok modifikován podle aktuálních informací, včetně zahrnutí požadavků vyplývajících z vývoje požadavků a poptávce studentů a jejich modifikaci.

Absolvování předmětu:

1/ Zkouškový online test v Moodlu:

  • Zkouškový test proběhne online způsobem na Moodlu v kurzu B212-523PS4B-Pozemní stavitelství, kde byste všichni měli být přihlášeni již od začátku semestru, protože tam odevzdáváte závěrečná portfolia ze cvičení PS4. Ve vlastním zájmu si zkontrolujte, že jste v kurzu zapsáni a že Vás třeba systém nevyhodil – může se to stát v těch případech, kdy jste třeba chodili na cvičení k jinému vyučujícímu, než kam Vás přiřadil KOS. Pokud máte problém se zápisem do kurzu, napište mi přes chat MS Teams, budu to řešit.
  • Test proběhne ve 3 kolech, ale každý student má jen 2 pokusy na úspěšné zvládnutí testu, tedy řádný termín a opravný termín. K ústní zkoušce se počítá lepší z obou známek.
  • V testu bude 30 otázek na 60 minut
  • Termíny testů budou vypsány v KOSu, ale na test není potřeba se do KOSu hlásit. K testu můžete přistoupit i bez zápočtu ze cvičení.
  • 1. test: každý student má 1 pokus v délce 60 minut. Tento test je prioritně myšlen jako předtermín pro studenty, kteří potřebují uzavřít PS4 kvůli bakalářským státnicím. Ostatní studenti se jej mohou zúčastnit také.
  • 2. test: každý student má 1 pokus v délce 60 minut. Tento test je myšlen jako řádný termín povinný pro všechny studenty (vyjma těch, kteří absolvovali test v předtermínu 24/5)
  • Opravný test: každý student má 1 pokus v délce 60 minut. Tento test je opravný, účast je dobrovolná.
  • Časový limit na pokus o zvládnutí testu bude 60minut. Bude tedy na Vás, kdy si test v časovém rozmezí 8.50hod až 11.50hod spustíte, jen musíte pamatovat na to, že se test automaticky uzavře v 11.50hod!

2/ Hodnocení testu: pro hodnocení testu je platná tato stupnice:

30až28 bodů…          100až93%...               A

27,9až25 bodů…       92,9až83%...             B

24,9až21 bodů…       82,9až70%...             C

20,9až18 bodů…       69,9až60%...             D

17,9až14,1 bodu…    59,9až47%...             E

14bodů a méně…     46,9% a méně…        F… neuspěl/neuspěla

3/ Náhled testu: abychom předešli tomu, že se ve studentském fóru začne tvořit databáze otázek, nepovolili jsme po uložení testu možnost zpětného náhledu na již vyhodnocený test. Možnost nahlédnutí do testu ponecháváme k ústní zkoušce.

4/ Test pro studenty se specifickými potřebami: tito studenti budou mít nastaven samostatný test s delším časem na zpracování. Prosíme tyto studenty, aby napsali přes chat MS Teams Ing. Rehbergerovi a prokázali se certifikátem. Následně obdrží přístupové heslo k testu s delší časovou lhůtou.

5/ Ústní zkoušky:

  • Podmínkou k účasti na ústní zkoušce je: zápočet a úspěšně absolvovaný test.
  • Ústní zkouška: zkoušejícím na všech termínech bude Ing. M. Novotný. Sledujte prosím vypsání termínů v KOSu.

Související předměty

523PS1B, 523PS1BK Pozemní stavitelství I
523PS2, 523PS2K Pozemní stavitelství II
523PS3B, 523PS3K Pozemní stavitelství III
523PS5B, 523PS5K Pozemní stavitelství V
523PS6N, 523PS6K Pozemní stavitelství VI
523PS7N, 523PS7K Pozemní stavitelství VII
523PS8N, 523PS8K Pozemní stavitelství VIII

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.