Pozemní stavitelství IV

Seznámení s variantami architektonického a konstrukčního řešení obalových konstrukcí budov zejména z hlediska vodotěsných a tepelných izolací, tj. obalový plášť staveb, kde se používají izolace, včetně interiérových (vlhké prostory, bazény atd.) s ohledem na přínosy z hlediska stavebně fyzikálních parametrů, z hlediska kvality provedení a architektonického výrazu. Seznámení s technickým řešením oblasti izolačních systémů ve stavebnictví.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková