Pozemní stavitelství IV

ANOTACE

Navrhování střech a hydroizolační ochrany spodní stavby budov.

OBSAH PŘEDMĚTU

Konstrukční principy, skladby vrstev, materiálové řešení vrstev, požadavky, navrhování. 

Ochrana spodní stavby před vodou ve vazbě na způsob založení, na konstrukci suterénu a na řešení stavební jámy. 

Ploché střechy s povlakovou hydroizolací nad vytápěnými prostory, nepochůzné, technologické, provozní (terasy, pojížděné, vegetační). 

Šikmé střechy se skládanou krytinou i s povlakem, skladby mezi a pod krokvemi, skladby nad krokvemi. Volba vhodného krovu, řešení větrání. 

Odvodnění střech, řešení konstrukčních detailů, které ovlivňují vzhled budovy nebo využití střech, klempířské konstrukce pro střechy.

CÍLE STUDIA

Znalost navrhování základních typů plochých i šikmých střech - skladby i detaily. Znalost základních principů ochrany spodní stavby před vodou ve vazbě na požadavky, na způsob založení a konstrukci suterénu, na řešení stavební jámy a na zateplení suterénu. Znalost vlivu konstrukce suterénu, pažení stavební jámy a postupu výstavby na umístění a tvar budovy s ohledem na právo stavby na přilehlých pozemcích.

Znalost navrhování základních typů plochých s různými provozy i šikmých střech - skladby i detaily.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.