Pozemní stavitelství IV

Přednášky a tradiční forma cvičení ve skupinách

Hydroizolace spodní stavby, klasifikace střech, požadavky, základní skladby a detaily jednoplášťových a dvouplášťových střech, střešní terasy, základní skladby a detaily šikmých střechy, skládané krytiny, klempířské práce, střechy halových staveb.

Obsah přednášek je každý rok modifikován podle aktuálních informací, včetně zahrnutí požadavků vyplývajících z vývoje požadavků a poptávce studentů a jejich modifikaci.

Související předměty

523PS1B, 523PS1BK Pozemní stavitelství I
523PS2, 523PS2K Pozemní stavitelství II
523PS3B, 523PS3K Pozemní stavitelství III
523PS5B, 523PS5K Pozemní stavitelství V
523PS6N, 523PS6K Pozemní stavitelství VI
523PS7N, 523PS7K Pozemní stavitelství VII
523PS8N, 523PS8K Pozemní stavitelství VIII

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková