Doporučená literatura

Kaňka J.: Stavební fyzika 1: Zvuk a denní světlo v Architektuře, Praha 2003
Kaňka J.: Stavební fyzika 1: Akustika Budov, Praha 2007
ČSN 734301 Obytné budovy
ČSN 730580 části 1. - 4. Denní osvětlení budov
ČSN 730532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti stavebních výrobků

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.