Podmínky udělení zápočtu

Vypracování všech zadaných úloh

75% účast na cvičení

splnění závěrečného testu ze stavební fyziky

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.