Stavební fyzika I

Seznámit studenta s požadavky na denní osvětlení a na množství přímých slunečních paprsků v interiéru budov a jejich význam pro pobyt člověka v interiéru. Ukázat možnosti návrhu a hodnocení budov z hlediska proslunění a denního osvětlení. Představit osvětlovací systémy včetně sdruženého osvětlení a specifické problémy denního osvětlení různých druhů budov. Poukázat na normové požadavky včetně metod jejich prokazování při uzemním a stavebním řízení.

Z hlediska akustiky uvést studenta do základní problematiky akustiky – zvuku v životním a pracovním prostředí člověka, možnostmi vnímání zvuku, jeho základní veličiny a limity, zdroje zvuku, šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru včetně působení překážky a používání pohlcovačů. A především představit základní témata akustiky stavebních konstrukcí (neprůzvučnost, kročejový zvuk), prostorové, urbanistické a statistické akustiky.

Hlavním úkolem je ukázat studentovi potřebu týmové práce a důležitost koordinace mezi jednotlivými profesemi.

Související předměty

Stavební fyzika II

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková