Hlavním cílem předmětu je seznámit studenta se základními požadavky české legislativy na návrh a provoz budov a stavebních konstrukcí z hlediska proslunění, denního osvětlení a ochrany před hlukem. Předmět vede studenta k pochopení základních metod navrhování a posuzování budov z hlediska proslunění, denního osvětlení a akustiky. Důležitým prvkem předmětu je propojení architektonické hmoty s vnitřním prostředím. Denní osvětlení, oslunění budov a akustika tvoří vnitřní pohodu pro uživatele budovy, a to z hlediska hygienické, ekonomické, ekologické stránky. Student se seznámí s požadavky norem dané problematiky a z metody používaných k jejich prokazování při územním a stavebním řízení.

Související předměty

524SF2 Stavební fyzika II

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.