Přednášky

  1. Osvětlení, oslunění, akustika

  2. Oslunění a proslunění budov

  3. Denní osvětlení budov

  4. Denní osvětlení budov

  5. Akustika stavebních konstrukcí

  6. Akustika stavebních konstrukcí

Cvičení

 

Proslunění, denní osvětlení a akustika v budovách

Řešení úloh z hlediska proslunění obytných budov za pomoci diagramu zastínění a pravoúhlého slunečního diagramu.

Výpočet denního osvětlení v prostorech obytných i pracovních metodou Daniljukových úhlových sítí, a pomocí Waldramova diagramu.

Výpočet šíření hluku ve venkovním prostoru, výpočet pohltivosti místnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.