TZB a infrastruktura sídel III

TZB a infastruktura sídel III – se zaměřuje na dvě nejaktuálnější témata současnosti :

•energetickou náročnost staveb ve vztahu k udržitelnosti

•hospodaření s vodou

Zabývá se obnovitelnými zdroji energie, jejich dostupností a využitelností a jadernou energií. Řeší hospodaření nejen s dešťovou vodou na pozemku, urbanizovaném území a krajině, ale i nakládání s druhy splaškové vody – šedou a černou, včetně jejich energetického potenciálu.

 

Přednášky:

 • Seznámení s problematikou, harmonogram předmětu, legislativa, předpisy, zadání vlastní seminární práce 
 • Energie budov, PENB. Obnovitelné zdroje energie, jaderná energie 
 • Sluneční energie – aktivní využití 
 • Pasivní architektura 
 • Nízkopotenciální energie – tepelná čerpadla 
 • Vysokopotenciální energie - geotermální energie 
 • Energie větru a vody 
 • Biomasa
 • KONZULTACE 
 • Hospodaření s vodou v budově 
 • Tendence v hospodaření s vodou v krajině včetně urbanizovaného území. Modrozelená infrastruktura
 • Zelené a modré střechy, zelené fasády 
 • PREZENTACE seminárních prací 

 

Samostatná seminární práce:

téma LS 21/22: OSTROVNÍ RD (OFF GRID HOUSING) navržený na principech pasivní solární architektury, se zapojením obnovitelných zdrojů energie a s možnostmi hospodaření s vodou v budově a na pozemku.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.