TZB a infrastruktura sídel III

Předmět bude ukončen klasifikovaným zápočtem - prezentací/ odevzdáním vlastního návrhu pasivního domu (forma odevzdání - poster A3 )

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.