TZB a infrastruktura sídel III

Literatura a podklady:

  • Publikace ministerstev, agentur, sdružení ( EkoWatt, MŽP, MPO…. )
  • Firemní publikace
  • Knižní publikace ( odborné, populární – s nadhledem )
  • Odborné články ( časopisy, sborníky…VVI, Topenářství – instalace, Bydlení…. )
  • Odborné portály (www.tzbinfo.cz,www.ekowatt.cz,www.calla.cz,www.tretiruka.cz, www.vytapeni.cz ...)
  • Cizojazyčná literatura ( články, knižní publikace, články na odborných portálech
  • Pasivní architektura

 

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.