Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Konstrukce I

Předmět je charakteru encyklopedického pojednání o základních strojírenských dílech, skupinách dílů a mechanismech, ze kterých jsou vytvářena strojírenská zařízení. Jedná se především o spojovací komponenty, jednoduché svařované komponenty, základní mechanismy pro realizaci přímočarých a rotačních pohybů. 

Na konkrétních dílech budou základním způsobem demonstrovány jejich funkce, způsob navrhování a kontrolování spolehlivosti s ohledem na tuhost, pevnost a opotřebení. U mechanismů budou probírány nejzákladnější kinematické a silové vazby a bude poukázáno na vliv těchto účinků na funkčnost systému po dobu životnosti systému. Budou probírány vazby mezi designem a funkčností stroj. dílů, jejich skupin a stroj. mechanismů.

Související předměty

550K2 Konstrukce II

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.