V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Konstrukce II

Předmět je charakteru encyklopedického pojednání o skladbě strojů ve stavitelství, zemědělství a lesnictví, strojů pro transport materiálů a strojů pro zpracování nerostných surovin. Bude pojednáno o základních agregátech, ze kterých se stroje skládají, o základních vazbách mezi těmito agregáty. Dále o zdrojích energií používaných
pro pohon těchto zařízení. Budou probírány základní aspekty ovlivňující provoz uvedených zařízení a budou vysvětleny souvislosti mezi provozem a spolehlivostí zařízení.

Z oblasti designu bude kladen důraz na problémy ovlivňující funkci zařízení z pohledu tvaru, povrchové úpravy, ekologičnosti provozu atd. Samostatné semestrální práce budou zadány jako rešerše stavu v dané oblasti s cílem provést rozbor technického řešení a řešení designu s případnou studií jak vzhled upravit s ohledem na nejnovější
trendy v průmyslovém designu a s ohledem na požadované mechanické vlastnosti.

Související předměty

Konstrukce I

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková