Intermediální tvorba a technologie

Cílem předmětu je výuka aktuálních technických nástrojů, dovedností a tvůrčích postupů v oblastech interaktivního umění, performance, architektury, světelné a zvukové tvorby. 

Výuka probíhá formou seminářů, dílen a exkurzí. Hlavní charakteristikou náplně je práce s prostorem a časem prostřednictvím obrazu, světla a zvuku s využitím technických a programových nástrojů. Studenti mají možnost kombinovat znalosti, které získali v dosavadním studiu se znalostí studentů z odlišné oblasti lidské činnosti.

Předmět je realizován ve spolupráci pedagogů AMU a ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.