Publikace

Die Häuser Nr. 150, 151 153/I in der Prager Altstadt

doc. Ing. arch. Milena Hauserová, CSc., doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Podrobné zpracování výsledků stavebněhistorického průzkumu trojice gotických obytných domů při významném komunikačním tahu Starým Městem. Článek sleduje narůstání domů v jednotlivých stavebních etapách, jejich prostorové a funkční uspořádání a zvláště se věnuje rekonstrukci stop systému vytápění obytných prostor a způsobu jejich tepelné izolace dřevem. Ukazuje postup řadové výstavby v době stavební konjunktury v Praze kolem poloviny 14. století.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten